Στην μεγάλη δράση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος δεντροφύτευσης του Ομλπού, συμμετείχε μαζί με πολλούς φορείς και οργανωσεις και η ΛΕΑΛΠΠΑ την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017. Καλή επιτυχία στα νέα πευκα που βρίσκονται κοντά στο χωράφι της προσγείωσης ,στην ανατολική πλευρά.