Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2018 συγκαλεί σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ που θα γίνει την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 11:00μμ στα γραφεία του σωματείου στο Πετρωτό. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα, με όσα παρόντα μέλη.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  • Πεπραγμένα 2017. Ενημέρωση για την διοικητική και σωματειακή δράση της περιόδου
  • Οικονομικός  απολογισμός 2017
  • Συζήτηση μεταξύ των μελών για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  • Προγραμματισμός δράσεων του 2018: Ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλαγή στέγης Σωματείου, συμμετοχή μελών στους αγώνες, Πρόγραμμα πτήσεων – Προπονήσεων, θεωρητικά μαθήματα.
  • Συζήτηση μεταξύ των μελών για το πρόγραμμα δράσης. Ιδέες και προτάσεις μελών