Η ασφάλιση για αστική ευθήνη(υπερ τρίτων) είναι υποχρεωτική για όλες τις εγκεκριμένες σχολές εκπαίδευσης Α/Π και για κάθε αθλητή που παίρνει μέρος σε αγώνες Α/Π αλλά και πολύ σημαντική για τον ενασχολούμενο σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητας, εκπαίδευση, εξετάσεις απόκτησης αδειών χειριστων, καθημερινές προπονήσεις, πτήσεις αναψυχής  κτλ . Ενημερωθείτε σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές απο την ανακοίνωση της Επιτροπής Α/Π