Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2019

Σ υ γ κ α λ ε ί

Σε Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ που θα γίνει την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019  ώρα 11:00πμ στα γραφεία του σωματείου στο Σαραβάλι.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 , την ίδια ώρα, με όσα παρόντα μέλη. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  • Πεπραγμένα 2018. Ενημέρωση για την διοικητική και αθλητική δραστηριότητα 2018
  • Οικονομικός  απολογισμός 2018
  • Συζήτηση μεταξύ των μελών για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  • Διοικητικά θέματα του χώρου, ενημερώσεις από την ΕΛΑΟ, ΥΠΑ κτλ
  • Προγραμματισμός δράσεων του 2019
  • Συζήτηση μεταξύ των μελών για το πρόγραμμα δράσης, ιδέες και προτάσεις.
  • Σύσταση Εφορευτικής επιτροπής και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών.