Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2020

                                                         Σ υ γ κ α λ ε ί

Σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ που θα γίνει την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 ώρα 11:00μμ στα γραφεία του σωματείου στο Σαραβάλι. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, την ίδια ώρα, με όσα παρόντα μέλη. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  • Πεπραγμένα 2019. Ενημέρωση για την διοικητική και σωματειακή δράση της περιόδου
  • Οικονομικός απολογισμός 2019
  • Συζήτηση μεταξύ των μελών για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  • Προγραμματισμός δράσεων 2020
  • Συζήτηση μεταξύ των μελών για το πρόγραμμα δράσης. Ιδέες και προτάσεις μελών.
  • Διοικητικά θέματα του χώρου, ενημερώσεις από την ΕΛΑΟ, ΥΠΑ κτλ