Η ΕΛΑΟ κατόπιν επικοινωνίας με την ΥΠΑ ενημέρωσε τα σωματεία ότι οι πτήσεις όλων των πτητικών μέσων επανέρχονται στο προηγούμενο καθεστώς, παύει να ισχύει ο περιορισμός των πτήσεων μόνο solo και κάθε πτητικό μέσο μπορεί να ίπταται με τους επιβαίνοντες που ορίζει ο κατασκευαστής του. Οι επιβαίνοντες σε όλα τα πτητικά μέσα θα πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου και γάντια ενώ θα πρέπει να γίνεται τακτική απολύμανση των πτητικών μέσων σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.