Όπως μας ενημέρωσε με έγγραφό της η ΕΛΑΟ, η  ΓΓΑ  με  νέα  ανακοίνωση  της  που  επικαιροποιήθηκε στις 07/01/2021 περιλαμβάνει  και  τον  αεραθλητισμό  στα  εξαιρούμενα  από  τα τελευταία
περιοριστικά μέτρα ατομικά αθλήματα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ισχύει η μετακίνηση για ατομική άθληση (SMS με τον κωδικό «6») ώστε να μεταβαίνουν οι αθλούμενοι αεραθλητές σε γειτονικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εντός του Δήμου κατοικίας τους.
Οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται εντός μιας περιφερειακής ενότητας από την κατοικία τους στον χώρο προπόνησης του σωματείου τους αρκεί να φέρουν:
1. Βεβαίωση του σωματείου τους που θα αναγράφει:
α. ονοματεπώνυμο αθλητή
β. άθλημα
γ. αριθμό δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία-Αριθμός Αθλητικής ταυτότητας ΕΛΑΟ
δ. μέρες και ώρες προπόνησης (μία προπόνηση την ημέρα)
ε. τόπο κατοικίας του αθλητή
στ. τόπο προπόνησης
2. Φωτοτυπία δελτίου αθλητή από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Οι αθλητές – μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ εκτυπώνουν την Βεβαίωση από εδώ και συμπληρώνουν.

Σημείωση: Οι απογειώσεις που αναγράφονται στο έντυπο βεβαίωσης είναι αυτές που επισήμως δηλώσαμε ως χώρους προπόνησης των αθλητών μας  στην διαδικασία ένταξης της ΛΕΑΛΠΠΑ στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ και τις έχουμε βάλει στο έντυπο προς διευκόλυνσή σας. Στην επιλογή ΄΄Άλλο΄΄ μπορείτε να αναγράψετε άλλο τυχόν χώρο που θα μεταβείτε για προπόνηση πτήση- επίγεια κτλ