Η ΛΕΑΛΠΠΑ- ΟΤ74 , ως ερασιτεχνικό αεραθλητικό σωματείο πλήρως ενταγμένο στην ΕΛΑΟ και αναγνωρισμένο από την ΓΓΑ έχει ολοκληρώσει από τον Δεκέμβριο του 2020 τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ Έτσι το σωματείο μας, με τις αποτελεσματικές ενέργειες και την συνεργασία όλων των μελών του ΔΣ, είναι και πάλι πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατοχύρωσε το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε όλες τις διαδικασίες/αρχαιρεσίες των διοικητικών οργάνων της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας -ΕΛΑΟ και επιπλέον είναι και δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού σκοπού που δόθηκε για την στήριξη όσων ερασιτεχνικών σωματείων πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθεσε η ΓΓΑ. Πριν μερικές μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα και ο κατάλογος των σωματείων που λαμβάνουν την επιχορήγηση κατά την Β φάση-ένταξη στο ηλεκτρονικό μητρώο έως 31/12/2020. Συνολικά 18 σωματεία της ΕΛΑΟ που καλλιεργούν αποκλειστικά ή και, το αεράθλημα του Α/Π, έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και επιχορηγηθεί στην Α και Β φάση, ανάμεσα στα συνολικά 58 αεραθλητικά σωματεία που ανήκουν στην δύναμή της και έχουν έως τώρα ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της ΓΓΑ. Από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες επικαιροποίησης των στοιχείων του σωματείου στο μητρώο θα είναι διαρκείς και σε ετήσια βάση θα ενημερώνονται τα απαιτούμενα από την ΓΓΑ στοιχεία, προκειμένου να διατηρηθεί η αθλητική αναγνώριση του σωματείου.