Μετά την συνεδρίαση των εκλεγέντων στις εκλογές στις 30/05/2021 το νέο ΔΣ του σωματείου συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει την παρακάτω σύνθεση και διετή θητεία 2021- 2023

Πρόεδρος: Μπακούνης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Αρβανίτης Ευάγγελος
Γ.Γραμματέας :Ραπάνου Γιώτα
Ταμίας :  Δασούκης Δημήτρης
Μέλος : Καλύβας Βασίλειος
Μέλος: Μπάλλας Κώστας
Μέλος: Μπίρμπας Θεόδωρος