Η ΛΕΑΛΠΠΑ- ΟΤ74 , ερασιτεχνικό αεραθλητικό σωματείο πλήρως ενταγμένο στην ΕΛΑΟ και αναγνωρισμένο από την ΓΓΑ ολοκλήρωσε από τον Ιούνιο του 2021 τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ για το έτος 2021 και είναι και φέτος στην λίστα των εγγεγραμμένων σωματείων της ΓΓΑ. Έτσι σωματείο μας είναι δικαιούχο της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ που είχε ανακοινωθεί πριν λίγες μέρες και δημοσιεύτηκε σήμερα η αναλυτική κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων (30/12/2021)
Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδικασίες για την εγγραφή των αθλητικών σωματείων σε ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ ξεκίνησαν το 2020