Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 12/02/2022

                                                         Σ υ γ κ α λ ε ί

Σε  Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ που θα γίνει την Κυριακή 3 Απριλίου 2022 ώρα 11:00μμ στα γραφεία του σωματείου στο Σαραβάλι. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή , την ίδια ώρα, με όσα παρόντα μέλη. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1.         Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2.         Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2021.

3.         Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2021.

4.         Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ανωτέρω χρήση.

5.         Συζήτηση αντιπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.

6.         Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

7.         Ανάγνωση προϋπολογισμού 2022.

8.         Συζήτηση μεταξύ των μελών  για τον προϋπολογισμό 2022.

9.         Έγκριση Προϋπολογισμού 2022.

10.       Πρόγραμμα δράσης 2022

11.       Τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο καθώς και για να διορθωθούν σημεία σε διατάξεις του προς βελτίωση της εφαρμογής του.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον σύμφωνα με το Άρθρο 13του ισχύοντος καταστατικού είναι παρόντα τα 3/4 των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου

Ταμειακά ενήμερα είναι τα μέλη που μέχρι/ ή και την ημέρα της ΓΣ έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει και με web banking  αποστέλλοντας το ποσό στον λογαριασμό της ΛΕΑΛΠΠΑ στην EUROBANK και σημειώνοντας στις διευκρινήσεις το ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2022 και ονομ/νυμο σας

IBAN ΛΕΑΛΠΠΑ

GR8702601510000170201280298

Δικαιούχος ΛΈΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΏΤΟΥ ΠΛΑΓΙΆΣ ΠΆΤΡΑΣ

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να αποστείλετε το αποδεικτικό με email στο info@patras-paragliding.gr