Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 17/05/2023

                                                         Σ υ γ κ α λ ε ί

Σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ που θα γίνει την Κυριακή 28 Μάϊου 2023 ώρα 10:30πμ στα γραφεία του σωματείου στο Σαραβάλι. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης 11:00 πμ , με όσα παρόντα μέλη. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. Εφαρμογή του νέου Καταστατικού για την θητεία του ΔΣ
 3. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2022.
 4. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2022.
 5. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ανωτέρω χρήση.
 6. Συζήτηση αντιπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
 7. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
 8. Ανάγνωση προϋπολογισμού 2023.
 9. Συζήτηση μεταξύ των μελών για τον προϋπολογισμό 2023.
 10. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023.
 11. Πρόγραμμα δράσης 2023

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού είναι παρόντα τα ½ πλέον ενός των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου

Ταμειακά ενήμερα είναι τα μέλη που μέχρι/ ή και την ημέρα της ΓΣ έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει και με web banking  αποστέλλοντας το ποσό στον λογαριασμό της ΛΕΑΛΠΠΑ στην EUROBANK και σημειώνοντας στις διευκρινήσεις το ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2023 και ονομ/νυμο σας

IBAN ΛΕΑΛΠΠΑ

GR8702601510000170201280298

Δικαιούχος ΛΈΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΏΤΟΥ ΠΛΑΓΙΆΣ ΠΆΤΡΑΣ

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να αποστείλετε το αποδεικτικό με email στο info@patras-paragliding.gr