Προς : Μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 06/01/2024

                                                         Σ υ γ κ α λ ε ί

Σε  Ετήσια Τακτική –Εκλογική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ που θα γίνει την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 με  ώρα  έναρξης 10:30πμ στα γραφεία του σωματείου στο Σαραβάλι. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης 11:00 πμ , με όσα παρόντα μέλη.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2023.
 3. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2023.
 4. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ανωτέρω χρήση.
 5. Συζήτηση αντιπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
 6. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
 7. Ανάγνωση προϋπολογισμού 2024.
 8. Συζήτηση μεταξύ των μελών  για τον προϋπολογισμό 2024.
 9. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024.
 10. Πρόγραμμα δράσης 2024
 11. Σύσταση Εφορευτικής επιτροπής: εκλογή δύο εκ των παρόντων μελών ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής θα είναι δικηγόρος που έχει οριστεί από τον δικηγορικό σύλλογο Πατρών.
 12. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Η Εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία ήτοι ενός (1) Προέδρου του ΔΣ , τεσσάρων  (04) τακτικών μελών του ΔΣ και δυο (2) αναπληρωματικών. Επίσης τριών  (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και ενός (1) αναπληρωματικού.
 13. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού είναι παρόντα τα ½ πλέον ενός των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό (Άρθρο. 21.2.1) τα ενδιαφερόμενα μέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ή μέλους του ΔΣ ή της Εξελεκτικής Επιτροπής μπορούν να γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους με έγγραφη αίτησή τους που αποστέλλουν με e mail στην γραμματεία του σωματείου τρεις ημέρες πριν την ΓΣ δηλ. έως την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Ταμειακά ενήμερα είναι τα μέλη που μέχρι/ ή και την ημέρα της ΓΣ έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο

Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει και με web banking  αποστέλλοντας το ποσό στον λογαριασμό της ΛΕΑΛΠΠΑ στην EUROBANK και σημειώνοντας στις διευκρινήσεις το ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2024 και ονομ/νυμο σας

IBAN ΛΕΑΛΠΠΑ

GR8702601510000170201280298

Δικαιούχος ΛΈΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΏΤΟΥ ΠΛΑΓΙΆΣ ΠΆΤΡΑΣ

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να αποστείλετε το αποδεικτικό με email στο info@patras-paragliding.gr