Με την συμμετοχή 17 μελών της ΛΕΑΛΠΠΑ ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ΓΣ και των εκλογών στις 11/02/2024 Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Για την θέση του Προέδρου υποβλήθηκε 1  υποψηφιότητα  Για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβλήθηκαν 7 υποψηφιότητες Έλαβαν κατά σειρά ψήφων:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΨΗΦΟΙ
Πρόεδρος: ΜΠΑΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16
ΡΑΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15
ΔΑΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14
ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 12
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 08
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 05
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04
   

Οι πρώτοι τέσσερις  εκλεγέντες θα αποτελέσουν μαζί με τον Πρόεδρο το επόμενο 5μελές  ΔΣ της ΛΕΑΛΠΠΑ με 3 ετή θητεία ως το 2027 ενώ οι επόμενοι δύο είναι τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έλαβαν κατά σειρά ψήφων :

ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 07
ΒΑΚΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06

Οι παραπάνω θα αποτελέσουν τα μέλη της ΕΕ με την ίδια διάρκεια θητείας 2024-2027 Σε επόμενη ανακοίνωση και κατόπιν της πραγματοποίησης της συνεδρίασης σύστασης του νέου ΔΣ σε σώμα θα υπάρξει ενημέρωση για την ακριβή σύνθεση του νέου ΔΣ της ΛΕΑΛΠΠΑ