Κάθε μέλος υποχρεούται, σε άμεσο χρόνο από την εγγραφή του στο σωματείο, να καταθέτει στον γραμματέα συμπληρωμένη την αίτηση για την έκδοση της Αθλητικής Ταυτότητας της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας

Η υποβολή της αίτησης αυτής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν οι πιλότοι να συμπεριληφθούν στους αθλητικούς καταλόγους της Ομοσπονδίας και συνεπώς να μπορούν να εγγραφούν σε σχολές εκμάθησης, να πάρουν μέρος σε εξετάσεις , αθλητικές διοργανώσεις κτλ.

ΕLAO_inscription_form_2019

Από το 2019 υποχρεωτική είναι και η Ετήσια Κάρτα Υγείας Αεραθλητή
Η Κάρτα Υγείας σε ισχύ (ανανεώνεται ανά έτος) είναι απαραίτητη για την συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες Αλεξιπτώτου Πλαγιάς και στο ΛΕΟΝΑΡNΤΟ

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας για τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ εξασφαλίσαμε την συνεργασία με τον Καρδιολόγο Σκαναβή Ανδρέα Γ. Ειδικό Καρδιολόγο του  ΕΟΠΥΥ που κατόπιν ραντεβού και με κόστος μόνο 25 ευρώ θα διενεργεί για τους πιλότους Α/Π της ΛΕΑΛΠΠΑ όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις για την συμπλήρωση της Κάρτας Υγείας Αεραθλητή. Βρίσκεται στην οδό Κανακάρη 113, 1ος όροφος  Τηλ ιατρείου 2610220520 /2610220520 κιν: 6947182985

Η ενημέρωση της ΕΑΠ
Κάρτα Υγείας Αεραθλητή (μεγάλη)

Κάρτα Υγείας Αεραθλητή (μικρή)