Κάθε μέλος υποχρεούται, σε άμεσο χρόνο από την εγγραφή του στο σωματείο, να καταθέτει στον γραμματέα συμπληρωμένη την αίτηση για την έκδοση της Αθλητικής Ταυτότητας της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας

Η υποβολή της αίτησης αυτής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν οι πιλότοι να συμπεριληφθούν στους αθλητικούς καταλόγους της Ομοσπονδίας και συνεπώς να μπορούν να εγγραφούν σε σχολές εκμάθησης, να πάρουν μέρος σε εξετάσεις , αθλητικές διοργανώσεις κτλ.

Από το 2019 απαραίτητη είναι και η Ετήσια Κάρτα Υγείας Αεραθλητή που συνυποβάλλεται με την αίτηση εγγραφής στην ΕΛΑΟ προκειμένου να εκδοθεί η Α. Ταυτότητα.
Η Κάρτα Υγείας σε ισχύ (ανανεώνεται ανά έτος) είναι απαραίτητη για την συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες Αλεξιπτώτου Πλαγιάς
Κατεβάστε το αρχείο και μας το παραδίδεται συμπληρωμένο μαζί με την Κάρτα Υγείας που θα την βρείτε εδώ

ΕLAO_inscription_form_2016