Κάθε μέλος υποχρεούται, σε άμεσο χρόνο από την εγγραφή του στο σωματείο, να καταθέτει στον γραμματέα συμπληρωμένη την αίτηση για την έκδοση της Αθλητικής Ταυτότητας της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας

Η υποβολή της αίτησης αυτής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν οι πιλότοι να συμπεριληφθούν στους αθλητικούς καταλόγους της Ομοσπονδίας και συνεπώς να μπορούν να εγγραφούν σε σχολές εκμάθησης, να πάρουν μέρος σε εξετάσεις , αθλητικές διοργανώσεις κτλ.

Κατεβάστε το αρχείο και επιστρέψτε το συμλπηρωμένο στο info@patras-paragliding.gr

ΕLAO_inscription_form_2016