Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΑΛΠΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 17/05/2023                                                          Σ υ γ κ α λ ε ί Σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της ΛΕΑΛΠΠΑ που θα γίνει την Κυριακή 28 Μάϊου 2023 ώρα 10:30πμ στα γραφεία του σωματείου 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ