Βίντεο απο το 18ο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αποστάσεων που οργάνωσε η ΛΕΑΛΠΠΑ στο Καλέτζι το 2009