Το 2002 η ΛΕΑΛΠΠΑ διοργανώνει το τρίτο σκέλος του Πανελλήνιου Κυπέλλου στα Καλάβρυτα. Στον αγώνα αυτό φιλοξενούμενος από τη ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ. παρευρίσκεται και παρακολουθεί ο πρόεδρος του CVL Burkel ο οποίος κρίνει ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες αξιώσεων ανοίγοντας έτσι την πύλη του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2003 και του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2004.