Πραγματικά To 2007 στις 28 & 29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε από το σωματείο μας Περιφερειακός Αγώνας στον Ερύμανθο, στην πολύ καλή πτητική περιοχή του Σκιαδά με την συμμετοχή αρκετών αθλητών από όλη την Ελλάδα