Για το 2019 από  30 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου  το Σωματείο μας  διοργάνωσε τον 4ο Πανελλήνιο αγώνα ΛΙΓΚΑΣ Αποστάσεων Αλ Πλαγιάς στην περιοχή του Σαντομερίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας https://www.livetrack24.com/events/santomeri2019/el