Με την συμμετοχή 19 υποψηφίων από 4 αεραθλητικά σωματεία της ΕΛΑΟ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εξετάσεις απόκτησης/αναβάθμισης αδειών χειριστών Α/Π που διοργανώθηκαν από την ΛΕΑΛΠΠΑ στον Ομπλό, στις 2/11/ 2019.

http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=422:-21119-