Η ΛΕΑΛΠΠΑ- ΟΤ74 , ως ερασιτεχνικό αεραθλητικό σωματείο πλήρως ενταγμένο στην ΕΛΑΟ και αναγνωρισμένο από την ΓΓΑ ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο του 2020 τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ  Με τις αποτελεσματικές ενέργειες και την συνεργασία όλων των μελών του ΔΣ, από το  2021 είναι πλέον πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατοχύρωσε το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε όλες τις διαδικασίες/αρχαιρεσίες των διοικητικών οργάνων της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας -ΕΛΑΟ και επιπλέον είναι δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού σκοπού που δόθηκε για την στήριξη όσων ερασιτεχνικών σωματείων πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθεσε η ΓΓΑ. Στο εξής οι διαδικασίες επικαιροποίησης των στοιχείων του σωματείου στο μητρώο της ΓΓΑ θα είναι διαρκείς και σε ετήσια βάση θα ενημερώνονται τα απαιτούμενα από την ΓΓΑ στοιχεία, προκειμένου να διατηρηθεί η αθλητική αναγνώριση του σωματείου.