Η ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ. είναι ερασιτεχνικό αεραθλητικό σωματείο με έδρα την Πάτρα. Είναι μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας -ΕΛΑΟ– έχει ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού -ΓΓΑ, κωδ. ΟΤ-74 και είναι πλήρως εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ από το 2020

Η ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ διοικείται από το Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι τριετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γ.Σ. είναι δε εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου. Το τρέχον ισχύον ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΛΕΑΛΠΠΑ μπορείτε να το δείτε εδώ

“Το ΔΣ ,μεταξύ άλλων, καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και διαχειριστικό απολογισμό, αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του, μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών της ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ., εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.”

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 30/05/2021 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπακούνης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Αρβανίτης Ευάγγελος

Γ.Γραμματέας :Ραπάνου Γιώτα

Ταμίας :  Δασούκης Δημήτρης

Μέλος : Καλύβας Βασίλειος

Μέλος: Μπάλλας Κώστας

Μέλος: Μπίρμπας Θεόδωρος

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση σε σχέση με το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς μην διστάσετε να επικοινωνήσετε  με την ΛΕΑΛΠΠΑ

m +30 694 498 0028

info@patras-paragliding.gr