Εξετάσεις για απόκτηση αδειών χειριστή Α/Π

Σε περιόδους που η  Επιτροπή  Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) καθορίζει, ανάλογα με τις ανάγκες, προκηρύσσεται η διεξαγωγή  γραπτών, προφορικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου            ( Άδεια Χειριστή) κατηγορίας Πιλότου Λέσχης -ΠΛ- parapro3, αλλά και όλων των υπολοίπων αναβαθμίσεων, Πιλότου-Π- parapro4 και Προχωρημένου Πιλότου-ΠΠ- parapro5.

Η Άδεια Χειριστή που αποκτά ο χειριστής μετά την επιτυχία του στις εξετάσεις, αποτελεί την απόδειξη του  επιπέδου ικανότητος πτήσης /χειρισμού του αλεξιπτώτου πλαγιάς, πιστοποιεί την πτητική εμπειρία του επιπέδου του κατόχου της σύμφωνα με το διεθνές σύστημα εκπαίδευσης και κατάταξης SAFEPRO-PARA και επιπλέον η κατοχή της δηλώνει την πλήρη αποδοχή και τήρηση από αυτόν/η όλων των κανονισμών και νόμων που διέπουν το Α/Π στην Ελλάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις απόκτησης /αναβάθμισης έχουν μόνο μέλη αεραθλητικών σωματείων που ανήκουν στην δύναμη της ΕΛΑΟ και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΛΑΟ.

Την διενέργεια  των εξετάσεων την αναλαμβάνει, κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΑΠ, όποιο  σωματείο επιθυμεί

Απαραίτητα για την συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων είναι τα ακόλουθα έντυπα:

  • Αεραθλητική ταυτότητα
  • Αίτηση εξεταζόμενου ανάλογη του επιπέδου του (εκδιδόμενη εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εξετάσεων)
  • Βεβαίωση SIV MONO για τα επίπεδα Π και ΠΠ- όχι παλαιότερη από διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία εξέτασης
  • Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής ευθυνών εξεταστών και διοργανωτή θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του εξεταζόμενου.

Αναλυτικά ο Κανονισμός Εξετάσεων εδώ

Την ύλη των εξετάσεων την κατεβάζετε από εδώ

On -line τεστ εδώ